Ukens andakt: lever vi i profetiske tider?  
     
     
  Det er ingen tvil om at vi nå lever i tiden Bibelen kaller "begynnelsen til veene". Det betyr at vi er nå inne i en fase hvor de bibelske profetiene oppfylles. For bibelprofetiene fra profetene i Det Gamle Testamentet pekte fremover mot hendelser som skulle finne sted flere tusen år etter at de ble uttalt. Det er denne tiden vi nå opplever fra dag til dag.

Tusenvis av mennesker tror ikke på Bibelens budskap og avviser at denne boken har noen som helst innflytelse på mennesker og nasjoner i vår tid. Jeg beklager å måtte si at de tar feil. For på bakgrunn av de mange hundre profetier i Bibelen som allerede er oppfylt, kan vi være sikre på at de profetier som ennå ikke er oppfylt, vil bli det i dager som kommer.

Alle oppegående mennesker er klar over at krig hører til dagens ordning i mange deler av verden. Vi minnes at Kristus sa at i endens tid vil vi høre om krig og høre rykter om krig. Nå lever vi i en teknologisk verden hvor vi kan få nyheter om alle typer kriger som pågår mange steder på kloden.

Vi blir forskrekket og redde når vi hører og ser dette med krigene og vi tenker: Hvordan skal dette gå? Ikke bare det. Hungersnøden bryter ut mange steder over folk som har blitt rammet av store og uhåndterlige naturkatastrofer som rammer store jordbruksområder. Resultatet kan vi forstå og vi ser på nyhetene at vi lever i en tid med store prøvelser for millioner av mennesker.

For ikke å nevne pest, det mest forferdelige av alle senarioer som fra tid til annen har rammet menneskeheten med dødelig utgang. Legevitenskapen har kommet langt og har funnet frem til legemidler som har reddet millioner av liv. Men hva når det oppstår nye epidemier som det ikke finnes helbredelse for? Og hva med de medisiner som ikke lenger virker slik de gjorde før? Jo, vi lever under forhold som noen vil beskrive som "verdens undergang".

Gud er vårt eneste virkelige forsvar og vårt store håp. Hans løfter om å komme for å redde oss ut fra det inferno som vil komme over hele menneskeheten, gjelder fremdeles. Derfor er Bibelen en slik utrolig viktig bok. For i den boken finner vi begynnelsen til alle ting men også fortsettelsen og avslutningen på historien.

"Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden."
Åp 3:10 NB

Det betyr at Kristus skal stå frem på støvet og sette seg på sin far Davids trone i Jerusalem. Det ser jeg frem til. Gjør du?
 
     
     
 

Forrige andakt

 
 

Gå videre

 
     
     
     
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: toro-kar@online.no