Ukens andakt: i en urolig verden  
     
     
  Det er ikke for mye å si at vi befinner oss i en urolig verden. De siste årene har i økende grad gjort verden til en tumleplass for forskjellige typer galninger og paranoide ledere som har tilgang til enorme ressurser. Disse ressursene har blitt lagret og gjort tilgjengelige av tidligere statsledere som nå har gått ut av tiden. Men deres etterfølgere på maktens troner er minst like uforutsigbare som sine forgjengere og i tillegg er de farlige.

Stormaktene
Igjen er det de store maktene som dominerer dette trusselbildet. I øst har vi Russland med sine formidable atomvåpen og andre mindre ødeleggelsesvåpen men likevel nok til å ødelegge hele verden. Mot dem står først og fremst USA som også er verdens største atommakt og som hele tiden ønsker å sikre freden, ikke bare i og rundt Amerika men også for Europa og andre venner i verden.

En ny kald krig?
Det ser ut til at verden nå går mot en ny kald krig hvor de store vil skaffe seg enda kraftigere og enda mer ødeleggende raketter utstyrt med atomstridshoder. I dette bildet finner vi forsvarsalliansen NATO, også en formidabel maktfaktor i Europa som i dag bruker masse penger for å oppgradere sitt forsvar mot trusselen fra Øst. En slik ond sirkel lover ikke godt for verdens fremtid og mange mennesker lever i dag under frykt for hva fremtiden vil bringe.

Et våpenkappløp
Det er åpenbart at et slikt våpenkappløp vil kreve enorme ressurser i form av penger. I grunnen blir økonomien den avgjørende faktor for om Russland eller USA vil kunne holde frem med planene om å bli størst og mektigst. Det neste området for utvikling av destruktive våpen blir i rommet. Der finns der allerede en rekke satellitter med virkelig langtrekkende kameraer som kan ta bilder av registreringsskilter på biler som befinner seg på jorden, ett eller annet sted.

Våpen i atmosfæren
USA og Pentagon undersøker nå muligheten for å opprette en ny våpengren som skal ha fokus på hvordan de kan lage og så skyte opp stasjoner i stratosfæren som kan aktiveres mot eventuelle fiendemakter. Det er en kjent doktrine at den som sitter høyest kan vinne herredømmet over alt som ligger lavere. Teknologien ligger til rette for meget avanserte fjernstyrte systemer som kan spy ild og svovel over store deler av jorden.

Midtøsten
Så har vi Midtøsten hvor det har rast og raser fremdeles kriger med tusener av drepte. Bare i Syria er der mer enn  350 000 drepte. Det er rene vanviddet og det ser ut til at "inntil enden er det krig". Dette siste er et sitat fra Daniels-boken kap 9:26 Vi lever i en tid hvor profetenes ord går i oppfyllelse. Det er allerede en menge profetord som har blitt oppfylt men flere vil bli det etter hvert som tiden går. De fleste mennesker seg ikke relasjonen mellom Bibelen og aktuelle hendelser på jorden. Dette er beklagelig for disse menneskene kan dessverre ikke forberede seg på det som kommer.

Hva med Israel?
Israel og jødene går spennende tider i møte. De er det eneste folket med en nasjon som står under guddommelig beskyttelse. Gud har bestemt det slik og sakte men sikkert går vi mot den tiden da Abrahams og Isaks og Jakobs Gud vil komme på banen og virkelig vise sin herlighet. Det er en vanskelig tid men samtidig en tid med mange løfter!

Vi vil minne om hva apostelen Peter sa: "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter." 2Pet 1:19 NB

Torolf Karlsen
28.02.2019
 
     
  Forrige andakt  
     
  Gå videre  
     
     
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: toro-kar@online.no